About us


यो अनलाईन पोर्टल मिडिया वर्क प्रा.लि. ले संचालन गरेको हो । विकास निर्माण क्षेत्रलाई मुख्य बिषय बनाई यो अनलाईन संचालन गरिएको हो । बिकास निर्माणका हरेक अंशहरु यसका विषयहरु हुन्   । बिकास निर्माणका विभिन्न  पाटो हरु हामी तपाई समक्ष प्रस्तुत गर्छौं । देशका आर्थिक गतिबीधिहरु ,लगानी ,सहरीकरण ,रियल स्टेट ,बैकिङ ,सूचना प्रबिधि,आदि हाम्रा  क्षेत्रहरु हुन् ।

Top